Hem

LÅT OSS VÄXA TILLSAMMANS I

NORRLAND

Föreningen för kristen bildning bildades i slutet 2022 av representanter från 5 olika huvudmän. Målsättningen för föreningen var att skapa en grund och ett nätverk för friskolor att bedriva en kvalitetssäkrad verksamhet för kristna friskolor att därtill bedriva en konfessionalitet som uppfyller lagar och styrdokumentskrav för aktuell skolform.


Medlemskap i föreningen ger tillgång till föreningens dokumentationsgrund i sin helhet. Dokument, mallar, rutiner, policys, nätverksträffar som medlemmarna själva får ta del av och göra till sitt eget material.

100%

Starka förskolor & skolor

 

Föreningens byggstenar är dess medlemsskolor, att vi blir starkare tillsammans genom att generöst utan förbehåll dela med oss av de goda erfarenheter och arbete som vi gjort sedan innan.

6

Växande medlemsantal

 

Föreningen riktar sig främst till förskolor, grundskolor, fritidshem och gymnasieskolor som har kristen profil. I det initiella skedet för föreningen så finns fokus på att skapa möjligheter för skolor i norra Sverige. 

100%

Ett aktivt ledarskap

 

Medlemskap i föreningen ger tydligt ökade möjligheter för ett aktivt och stödjande ledarskap från rektor till lärare och elever och även från huvudman till skolledning.

En topprankad skola

Förskola

 

I Sverige finns 100-tals kristna förskolor med drygt 2000 barn

Grundskola

 

I Sverige finns det ca 4600 grundskolor, av dessa har drygt 50 skolor kristen inriktning.

Fritidshem

 

I Sverige finns det ca 50 kristna fritidshem

Kommande evenemang

Vecka 44

Höstlovsdagar - Fortbildning

 

Varje höstlov bjuder föreningen Kristen skola in sina medlemsskolor och även andra skolor till att ta del av föreläsningar från inbjudna talare. Ämnena som behandlas vid dessa dagar är menat att rikta sig till personal från såväl förskolor grundskolor, fritidshem som gymnasieskolor.

Nya Parken, Folksparksgatan 3, 891 62 Örnsköldsvik

Må-ti v 44, årligen återkommande

Nätverksträffar för ledning och huvudmän

 

Löpande under året så inbjuds medlemsskolorna till nätverksträffar såväl digitalt som fysiskt. VId dessa träffar ges möjlighet till att ta del av såväl föreläsningar, workshops, casebaserade pbl-situationer mm. 

Nya Parken, Folksparksgatan 3, 891 62 Örnsköldsvik

Se separata tidsplaneringar vid inbjudan

Löpande

“ Tillsammans är vi starka ”

"Genom erfarenheter och tidigare arbete av många så ger vi varandra möjligheten att lära av varandra. Tillsammans skapar vi byggstenar för att ta steget vidare mot en skolverksamhet av bästa klass. En skola med en god värdegrund och goda resultat genom beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund."

Omdömen från våra medlemsskolor

"Äntligen så kan vi lära av varandra, spara tid och få en "running start" i både det dagliga arbetet men även de utmaningar som vi ibland oväntat ställs inför i skolans värld." 

Stefan Häggström, rektor Broskolan"Om vi kan hjälpa varandra till en bättre skoldag för elever, personal och vårdnadshavare så har vi kommit långt. Chansen till ett nätverk var värd att ta."

David Johansson, skolchef & skolutvecklare Broskolan & Hannaskolan

"När alla skolor samarbetar för barnens och elevernas bästa så sker en samverkan som är för allas bästa, ett sådant perspektiv behöver alla skolor för att lyckas med sina uppdrag." 

Maria Nordberg, ordförande huvudmannen Broskolan & Hannaskolan